Somriga stunder – Teresia Lönnströms konstförvärv 1984–86

Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum, Galleriet 1.7.2017–1.10.2017.
Marjatta Hanhijoki, Inari Krohn, Anitra Lucander,
Marjukka Paunila, Laila Pullinen, Ulla Rantanen, Anita Snellman

Lönnströms konstmuseums sommarutställning 2017, Somriga stunder – Teresia Lönnströms konstförvärv 1984–86, öppnas den första juli i Galleriet i Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum.

På utställningen visas tolv verk av sju kvinnliga konstnärer som på 1980-talet redan hade en etablerad position och var respekterade på konstfältet: Marjatta Hanhijoki (f. 1948), Inari Krohn (f. 1945), Anitra Lucander (1918–2000), Marjukka Paunila (f. 1949), Laila Pullinen (1933–2015), Ulla Rantanen (f. 1938) och Anita Snellman (1924–2006).

Industrirådet Teresia Lönnström (1895–1986) började målmedvetet bygga ut sin konstsamling i början av 1980-talet efter att beslutet om att grunda en stiftelse som bär hennes och hennes makes namn hade fattats. Hon köpte samtidskonst med fokus på kvinnliga konstnärer som var ett av samlingens prioritetsområden. Efterhand som utställningen växte behövde samlingen mer utrymme, och hemmet utbyggdes därför med en galleriflygel 1982.

Rådgivare i konstförvärven var Teresia Lönnströms väninna, konstkritikern och konsthistorikern Eila Pajastie (1918–1994). Trots att samlingens utformning starkt påverkades av Pajasties synpunkter var det ändå Teresia Lönnström som i sista hand valde verken efter sina personliga preferenser.

Sommarutställningen Somriga stunder är öppen 1.7.–1.10.2017 under museets öppettider. I Galleriet i hemmuseet kan man också följa hur de konstprojekt som Lönnströms konstmuseum initierat avancerar.

Huvuddelen av Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelses konstsamling består av inhemskt måleri från 1800- och 1900-talet och visas i hemmuseet som en permanent utställning. Samlingens äldsta del med utländsk konst från 1800-talet består av verk från Teresia och Rafael Lönnströms respektive barndomshem.