Raimo Saarinens Flytande ö sätter fantasin i gungning!

Lönnströms konstmuseum har som sitt följande konstprojekt som genomförs i samarbete med en konstnär valt skulptören Raimo Saarinens (f. 1984) verk Flytande ö. Flytande ö är en skulptur som efterliknar naturen: ”Verket är en fortsättning på mitt konstnärliga forskningsprojekt kring skulpturkonst som använder sig av växter”, berättar Saarinen. ”Utifrån sett ser den konstgjorda ö jag bygger ut som en ganska vanlig ö, bara dess gungande rörelser i sjögången avslöjar att det är någonting konstigt med den”.

Förändringar på havsstränder och därigenom i landskapet sker överallt i världen. Det kan handla om långsam förändring där landområden expanderar eller snabb förändring exempelvis i form av olika slags nybyggen. I vissa visioner planeras hela städer byggda på havet.

De viktigaste frågorna som verket Flytande ö aktualiserar handlar om de klimat- och miljöförändringar i som människan orsakar. ”Hur bearbetar vi vår egen miljö och var går gränserna för vad vi kan acceptera på individplan? Vilken är skillnaden mellan å ena sidan konstgjord och byggd miljö, å andra sidan bearbetad natur? Vad kallar vi natur och vad faller utanför den definitionen?”, frågar konstnären.

”Raimo Saarinens Flytande ö är en fortsättning på den linje i vi gått in för i våra konstprojekt där målet är att väcka bred diskussion och påverka människors tänkande”, berättar Jenny Valli, chef för Lönnströms museer. ”Därtill förutsätter det här projektet mycket nära samarbete med ett företag som är specialiserat på flytande konstruktioner. Vi har stora förväntningar också på det samarbetet och alla de möjligheter det öppnar.”

Växtligheten på den konstgjorda, naturlika ön kommer att kompletteras med några enstaka mer exotiska växter som gör ön mer skulptural och drömlik. Den utopistiska paradisön sjösätts i havet under de närmaste åren. Den exakta platsen avgörs under processens lopp; Saarinen och museet inleder sitt arbete kring projektet i början av 2019.

  • Facebook
  • Twitter