Projektutlysningen avslutad – 72 ansökningar

Lönnströms konstmuseums fjärde projektutlysning för bildkonstnärer avslutad den 15 oktober. Museet mottog 72 ansökningar. Styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse väljer på förslag av en urvalsjury det projekt som ska genomföras de närmaste åren. I år är jurymedlemmarna utbildningsdirektör Päivi Granö från stiftelsens styrelse, museichef Jenny Valli och amanuens Arja Roivainen. Det projekt som genomförs offentliggörs på Teresia Lönnströms födelsedag den 13 december.

Lönnströms konstmuseum genomför årligen ett konstprojekt tillsammans med en konstnär eller konstnärsgrupp. Projektet väljs genom en öppen utlysning. För det nya projektet reserverar stiftelsens styrelse 100 000 euro som fördelas mellan en konstnärsersättning åt konstnären eller arbetsgruppen samt projektets produktionskostnader. Utöver dessa kostnader svarar museet för projektets publikarbete, kommunikation, dokumentering och förvaltning.

För närvarande genomför Lönnströms konstmuseum tillsammans med Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta-Kalleinen projektet Diskussionspark – spelet om vår gemensamma mark (2018–2020) i Raumo. I år visades Jani Ruscicas föreställningar Flatlands (2017–2018) på kulturhuset Poselli i samband med Rauma Festivo samt i Musikhuset i Helsingfors. VR-miljön (Virtual Reality) i anslutning till IC-98:s (Visa Suonpää och Patrik Söderlund) projekt Khronos hus (2016–2017) blev färdig i år och kan upplevas i museets Galleri och laddas ner från webben.

Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse grundades enligt Teresia Lönnströms (1895–1986) testamentariska förordnande 1987. Stiftelsen syfte är att främja bildkonst. Stiftelsen driver Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum och Lönnströms konstmuseum i Raumo.