Lönnströmprojekt

Det sjätte Lönnströmprojektet för samtidskonst genomförs åren 2022–2023.
Lämna in din ansökan senast den 15 oktober.

Lönnströms konstmuseum i Raumo söker en konstnär eller konstnärsgrupp för ett konstprojekt som inte vore möjligt utan samarbete mellan konstnären och museet. Museet är berett att stödja en fördomsfri idé som kan väcka nya publikgruppers intresse för samtidskonsten.

Lönnströmprojekt?
Lönnströms konstmuseum har sedan 2015 genomfört stora konstprojekt i samarbete med konstnärer som är verksamma i Finland. Museet har inga lokaler att erbjuda, vilket innebär att projektet inte behöver ordnas innanför existerande väggar. Målet är att befrämja sådana konstnärliga visioner som en bildkonstnär normalt kanske inte skulle ha möjligheter att genomföra. Lönnströmprojekten är alltid olika, överraskande och framsprungna ur djärva konstnärers idéer. Därför bestämmer museet inte i förväg vilket innehåll verken ska ha eller hur de ska genomföras. Vi vill se vad konstnärerna hittar på då de får fria händer och vi vill delta i genomförandet som en stödjande partner.

För genomförandet av det valda projektet betalar Lönnströms konstmuseum en arbetsersättning och produktionskostnader till ett sammanlagt belopp om högst 100 000 euro.

Villkor för utlysningen
Svar på de vanligaste frågorna
Anvisningar för uppgörande av en kostnadskalkyl
Ansökningsblankett


  • Facebook
  • Twitter