Jani Ruscicas Flatlands är projekt 2016

Styrelsen för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse har valt den helsingforsiske bildkonstnären Jani Ruscicas (f. 1978) förslag Flatlands till Lönnströms konstmuseums projekt 2016. För projektet som genomförs 2017–2018 reserverar stiftelsen totalt 100 000 euro för arbetsersättning och omkostnader.

Jani Ruscicas verk Flatlands består av tre instrument som representerar var sin tidsepok, historiska referensram och betydelse. Verket utgår från bildkällor som alla har en viss spänning, en viss dimension som verket försöker öppna upp och tolka på nytt. Instrumenten är gjorda av glas och trä. Verket genomförs via uppförande och tolkning. Instrumenten blir färdiga 2017 och tas i bruk därpå följande år.

Flatlands bygger på fantasiinstrument skapade med hjälp av bildmaterial”, berättar Jani Ruscica. ”Verket lyfter fram dels de tre instrumentens materialitet, dels själva materien och olika associationer kring materialet.”

"Verket uppstår i handling, dvs. det får sitt innehåll via de tre musikernas tolkningar”, fortsätter Ruscica. ”Instrumenten från olika epoker och väldigt varierande kontexter har en stark politisk laddning, de är innehållsligt motsägelsefulla, mångtydiga on tidlösa. Ett gemensamt tema i alla tre är sordinering. Ljud – att höra, lyssna och bli hörd – är därför ett viktigt sätt att ta till sig verket.”

Jenny Valli, museichef för Lönnströms museer, tror att det nya projektet kommer att ge oförglömliga och starka upplevelser.

”Under hela sin livscykel kommer projektet Flatlands att omsätta Lönnströms konstmuseums nya verksamhetskoncept i praktiken”, säger Valli. ”Publiken kan följa hur projektet blir till. Vilka utgångspunkter har instrumenten? Hur tillverkas de? Än då musikerna, var repeterar de och var hämtar de inspiration? Då instrumenten är färdiga börjar de egentliga uppförandena. Då förverkligas åter ett av konstmuseets mål: sam

Lönnströms konstmuseum i Raumo avstod från sin museifastighet 2015. Enligt sitt nya verksamhetskoncept genomför konstmuseet årliga konstprojekt i nära samarbete med bildkonstnärer. Projekten väljs genom öppen utlysning. Det nu valda projektet är det andra som genomförs i samarbete med konstnären. För projektet har stiftelsens styrelse reserverat 30 000 euro som arbetsersättning och 70 000 euro för omkostnader.

”Stiftelsens styrelse och museets personal är glada över att museet fick närmare hundra ansökningar", berättar Teea Hyytiä, styrelseordförande för Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse. ”Bland ansökningarna fanns verkligt högklassiga och ambitiösa verk och projekt. Styrelsen var ändå enhällig i sitt val av Jani Ruscicas projekt Flatlands, som vi nu börjar arbeta med tillsammans med konstnären.”

Jani Ruscica är en italiensk-finsk konstnär bosatt i Helsingfors. Han är bildkonstkandidat från Chelsea College of Art and Design i London och bildkonstmagister från Bildkonstakademin i Helsingfors.

Hans verk är ofta baserade på kreativt samarbete. De överskrider konstarternas gränser, och övergångar från ett framställningssätt till ett annat är inte sällsynta. Frågeställningar kring framställning i bild spelar en central roll.

Jani Ruscicas verk har visats på flera separat- och grupputställningar både i Finland och utomlands. Hans verk ingår i många museers samlingar, bl.a. Centre Pompidou i Paris, Kiasma i Helsingfors och EMMA i Esbo.

Lönnströms konstmuseums första projekt är Khronos hus av konstnärsgruppen IC-98 som består av bildkonstnärerna Visa Suonpää och Patrik Söderlund. Ett lämpligt hus för tidens gud Khronos hittades i Pöytyä. Fastigheten är omgärdad och lämnas obebodd i tusen år. Arbetet kring Khronos hus fortsätter ännu 2017. Projektet följs bland annat i Galleriet i Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum.