Om samarbetspartners

Hurdana samarbetspartners kan ett projekt ha?
Behovet av samarbetspartners beror på projektet. En samarbetspartners roll kan vara stor lika väl som liten. Samarbetet kan gälla t.ex. platsen eller miljön där projektet genomförs, material, redskap, det konstpedagogiska arbetet eller marknadsföring. Det kan bli fråga om samarbete med till exempel grupper, företag eller andra aktörer. Möjligheterna är legio.

När lönar det sig att närma sig samarbetspartners?
Konstnären kan själv kontakta en önskad samarbetspartner redan i ansökningsfasen, men det kan också ske senare. Beroende på samarbetspartner kan museet spela en aktiv roll i förhandlingarna om samarbetet.