Om projektet

Hurdana projekt söker Lönnströms konstmuseum?
Drömmar som kan förverkligas. Vi litar på bildkonstnärerna och väntar oss förslag av dem. Vår förhoppning är att finna ett konstprojekt som vi kan genomföra i genuint samarbete med konstnären. Idén och samarbetet är viktigare än kostnaderna.

Om projektet tidigare har genomförts eller visats någonstans, kan jag ändå ansöka?
Ett projekt kan inte upprepas precis i samma form som tidigare, men till exempel en fortsättning på ett tidigare verk eller projekt är möjlig.

När ska projektet genomföras?
Målet är att projektet ska genomföras de närmaste åren. Projektets karaktär påverkar tidtabellen. Den exakta tidpunkten kan diskuteras senare.

Var kan projektet genomföras?

Vi ställer inga förhandskrav på platsen; projektets innehåll avgör platsen eller miljön. Det kan finnas en eller flera platser och de kan avvika från varandra. Platsen kan vara privat eller offentlig. Det enda villkoret är att åtminstone någon del eller någonting av projektet ska visas också i Raumo.

Måste miljön eller platsen där verket ska visas eller händer vara avgjord redan i ansökan?
Nej. Av ansökan ska framgå vilket slags plats som är lämplig för projektet, vilken den idealiska miljön för projektet skulle vara och vilka krav sökanden har på platsen.

Vilken är Lönnströms konstmuseums roll i projektet?
Museet är projektets arrangör och leder projektet. Museet svarar exempelvis för projektets publikarbete och kommunikation. Dessutom skaffar museet i egenskap av arrangör nödvändiga tillstånd.

Hur kan museipersonalen påverka projektets genomförande?
Personalen vid Lönnströms konstmuseum står i kontakt med konstnären under hela projektets lopp. Samtal kan föras exempelvis om miljön för projektet och vilka som helst andra detaljer. Avsikten är att museet och konstnären förbinder sig att tillsammans genomföra ett högklassigt projekt där bägge parter stöder varandra för att nå ett så gott resultat som möjligt.