Om avtalet mellan konstnären och museet

Vad kommer konstnären och museet överens om i avtalet?
Konstmuseet och konstnären eller konstnärsgruppen ingår ett avtal där projektet och dess tidtabell och budget slås fast. I avtalet definieras också båda parternas ansvar och skyldigheter.

Vad svarar Lönnströms konstmuseum för?
Museet svarar för ledningen av projektet och för de praktiska arrangemangen vilkas omfattning parterna kommer överens om i avtalet.

Vad svarar konstnären för?
Konstnären svarar för projektets konstnärliga innehåll och för genomförandet. Konstnären förbinder sig att inom den överenskomna tidtabellen genomföra projektet professionellt och ansvarsfullt i nära samarbete med museets personal.