Anvisningar för uppgörande av en kostnadskalkyl

Kostnadskalkylen är en detaljerad och realistisk uppskattning av projektets totalkostnader. I kalkylen medräknas förutom arbetsersättningen samtliga kostnader med anknytning till projektets genomförande, såsom produktions- och materialkostnader, kostnader för eventuella konstruktioner och visningsteknik, utomstående arbetskraft, resekostnader och dagtraktamenten. Observera att museet inte har egen personal för byggande eller vakthållande. Lämna gärna plats för överraskande utgifter i kalkylen.

I kostnadskalkylens priser ska momsen ingå. Till löneutgifter för utomstående personer ska arbetsgivarens bikostnader (totalt ca 30 %) läggas till.

Exempel på möjliga utgifter:

Konstnärens arbetsersättning
Högst 30 procent av projektets totalbudget. Då ersättningen utbetalas avdras förskottsinnehållning enligt skattekortet samt arbetstagarens bikostnader.

Anskaffningar
Material
Förnödenheter och verktyg
Apparater
Förpackningsmaterial

Hyror
Lokalhyror
Apparathyror
Övriga hyror

Köpta tjänster
Utskrift och tryckning
Transport och postning
Experttjänster
Underhåll

Avgifter och ersättningar
Försäkring
Tillstånd och licenser

Konstnärens resekostnader
Resor
Inkvartering
Dagtraktamenten

Kostnader för utomstående arbetskraft
Löner
Arbetsgivarens bikostnader (ca 30 % av lönen)
Resor
Inkvartering
Dagtraktamenten

Övriga utgifter