Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child

Lönnströms konstmuseum har som sitt följande konstprojekt valt bildkonstnären Nastja Säde Rönkkös projekt Guide for a Post-Apocalyptic Child eller Överlevnadsguide för ett post-apokalyptiskt barn. Projektet genomförs åren 2021–2022.

Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child är ett intensivt allkonstverk som kombinerar mediekonst, text och involverande konst. Verket dryftar vår planets osäkra framtid ur olika synvinklar. I sin slutgiltiga form är det en flerkanalig videoinstallation kombinerad med en överlevnadsguide i bokform. Dessutom ordnas workshopar ledda av experter inom olika områden.

Nastja Säde Rönkkös videoverk är berättelser om mänsklighetens sista stunder, om världens undergång och om naturen, längtan och förlust. Men samtidigt är de också glimtar av kärlek, medmänsklighet, framtid, omsorg och slutets skönhet. För Rönkkö är Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child också ett sätt att studera klimatångesten, jordens framtid, kriser och hur man överlever dem, vikten av långsamhet, alternativa lösningar, maktförhållanden, lyssnande, medmänsklighet och hur alla dessa teman förhåller sig till den digitala eran.

Vi genomlever en aldrig skådad politisk, social och klimatologisk förändring. Kärnan i verket Survival Guide for a Post-Apocalyptic Child är tanken att det redan har inträffat någonting stort som påverkar livet på jorden – en politisk, miljömässig eller samhällelig förändring. Vad är då värt att rädda och vad vill vi minnas och lära oss för att förmedla det vidare till kommande generationer. Från dessa utgångspunkter bygger konstnären en poetisk, variationsrik och aktuell överlevnadsguide för framtiden. Projektet vill dryfta, skapa en grund för och drömma om de sätt och metoder med vilka vi kan möta de fysiska, psykiska och emotionella förändringarna. Trots att verkets kontext och tematik handlar om framtiden är verket till syvende och sist avsett för oss som lever i nuet.

Nastja Säde Rönkkö (f. 1985) är en bildkonstnär från Helsingfors som arbetar med mediekonst, performance, kollektiv konst, webbkonst och text. I sina verk behandlar hon exempelvis sociala relationer och grunderna för det mänskliga: närhet, empati och närvaro samt hur de uppträder och vilken betydelse de har. Rönkkö har ställt ut runtom i världen, bland annat på Royal Academy of Arts i London, FACT Liverpool, Operahuset i Sydney och museet för nutidskonst Kiasma. Bland hennes senaste separatutställningar kan nämnas for those yet to be på Esbo moderna konstmuseum EMMA (2020), Altered Breaths, Future Feelings på Tammerfors konstmuseum samt for your charred bones and restless soul på Aboa Vetus & Ars Nova i Åbo (2019). År 2019 utsågs Rönkkö till Årets unga konstnär.

  • Facebook
  • Twitter