Flatlands

Lönnströms konstmuseum genomför åren 2017–2018 projektet Flatlands i samarbete med Jani Ruscica. Utgångspunkten är tre bildkällor från olika epoker och historiska referensramar samt den materialitet de ger uttryck för. Bilderna speglar sin egen tid och dess samhälleliga värderingar. De bildar utgångspunkten för de tre instrument, konstobjekt, som tillverkas i projektet. Instrumenten följer så exakt som möjligt originalbilderna och själva bygget sker i samarbete med specialiserade hantverkare.

Karakteristiskt för instrumenten är deras symboliska betydelse och kulturella värdering. Ett gemensamt tema för originalbilderna är sordinering, lågmäldhet. Det primära sättet att ta till sig verket är därför ljud – att höra, att lyssna och att bli hörd.

År 2018 genomförs Flatlands som uppföranden och får sitt konkreta innehåll via tolkningar av tre musiker. Instrumenten är svårspelta och kräver att musikerna tillägnar sig en helt ny teknik.
Föreställningar:  2.–3.6.2018 Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1), 9.8.2018 i Poselli, Raumo och 16.8.2018 i Musikhuset i Helsingfors.
Föreställning i Musikhuset (video)
Flatlands framträdanden


Warner Brothers animationsfilm The Isle of Pingo Pongo från 1938 är ett exempel på kulturell appropriering. Den rasistiska filmen är ett uttryck för den kolonialistiska epokens föreställningar och generaliseringar. I dess pastischartade bildvärld framställs ett pianoliknande instrument som ett bambuinstrument som ursprungsbefolkningen spelar. Filmen har varit förbjuden sedan 1968.
en.wikipedia.org/wiki/The_Isle_of_Pingo_Pongo

Bambuinstrumentet har tillverkats av den tjeckiske snickaren Jan Kolář. Tangenterna och strängarna togs från ett klavikord tillverkat på 1960-talet, stommen byggdes av bamburör av olika tjocklek och kvalitet. Det färdiga bambuinstrumentet har en annan klang än det ursprungliga klavikordet, som användes som ett salongsinstrument.


Andrej Chrzjanovskijs (f. 1939) sovjettida animation Steklyannaya garmonika (1968) skildrar hur byråkratin bryter ner individen. Instrumentet framstår som en motkraft mot frihetskvävande byråkrati och korruption. Filmen var den första animationsfilmen som förbjöds i Sovjetunionen.
en.wikipedia.org/wiki/Andrei_Khrzhanovsky

3D-modelleringen av glasinstrumentet gjordes av tvärflöjtsmakaren Matti Kähönen. Instrumentet tillverkades av genomskinligt material. Det består av ett pipverk med tolv glasrör och en resonansbotten av plexiglas försedd med luftöppningar. Man blåser inte i instrumentet. Ljudet är svårt att bilda och uppgiften kräver avancerad spelteknik av musikern.

En karikatyr från tidigt 1900-tal visar tonsättaren Gustav Mahler (1860–1911) inför premiären för hans experimentella sjätte symfoni som bröt mot musikens konvenanser och strukturer (Die Muskete 19/01/1907). I symfonin hörs också ovanliga ljudkällor, exempelvis en hammare.
sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Mahler

Trädelarna till ready made-instrumentet gjordes av snickaren Antti Salmela från Raumo och slutfördes av Niko Rissanen från Helsingfors. Det imaginära instrumentet består av färdiga föremål (ready made) som är fästa i en träram: t.ex. en koskälla, en harskramla och ett horn samt en puka från slutet av 1800-talet.

Jani Ruscica (f. 1978) är en finsk-italiensk bildkonstnär bosatt i Helsingfors. Han är bildkonstkandidat (BA) från Chelsea College of Art and Design i London och bildkonstmagister från Bildkonstakademin i Helsingfors. Hans verk är ofta baserade på kreativt samarbete mellan olika konstarter; performativa element, skulptur, rörlig bild och ljud är vanliga inslag.

Flatlands-uppföranden 2018

2.–3.6. kl. 15 Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA1).

9.8 kl. 14 Poselli, Nortamonkatu 12, Raumo, i samarbete med Rauma Festivo
16.8 kl. 18
Musikhuset i Helsingfors, Övningssalen Paavo, Mannerheimvägen 13 A, Helsingfors. 
Föreställning i Musikhuset (video)

Kringprogram

Wiki-workshop
16.5 kl. 14–19
Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, Åbo
I samarbete med Sibeliusmuseet och Åbo stads musikbibliotek
Mer information: fi.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekti:Lönnströmin_taidemuseo

Video

Jan Kolář berättar om bambuinstrumentet (video)

Mer information

lonnstromsmuseer.fi/projekt2016

Jani Ruscica.com

instagram.com/janiruscica

  • Facebook
  • Twitter