Khronos hus

Khronos hus hittades i Pöytyä i Egentliga Finland. Konstnärsgruppen IC-98 donerade tomten åt Pöytyä kommun.

Konstnärsgruppen IC-98 består av bildkonstnärerna Visa Suonpää och Patrik Söderlund. De har letat efter en fastighet i Finland där Chronos, tidens gud, kan slå ned sina bopålar. ”Under det gångna året har vi besökt hus och gårdar runtom i Finland", berättar Patrik Söderlund. ”Alla har haft sin egen särprägel. I Pöytyä hittade vi det hus och den gård som bäst motsvarar essensen i Khronos hus. Nu går projektet inte längre vidare enbart på ett konceptuellt plan utan konkret i förhållande till platsen och kontexten. Nu börjar den egentliga dialogen med huset och omgivningen och med de människor, djur och växter som berörs av dem.”

Khronos hus i Ortenoja i Pöytyä är en fastighet omgiven av ett stålnätsstaket utan port. Fastigheten är 2003 kvadratmeter stor. Den består av en bostadsbyggnad med gård och är fredad mot mänsklig närvaro. Den omgärdade fastigheten lämnas orörd för obestämd tid. Ingen form av skötsel eller underhållsarbeten utförs. Byggnaden får förfalla i frid och växtligheten ta området i besittning.


Pöytyä kommun väntar med intresse på hur tiden ska bosätta sig i huset. ”Det mångdimensionella projektet fortsätter sitt eget liv och skapar kontakter till sin omgivning samtidigt som det bygger broar till det förflutna, till nuet och till framtiden. Vi motser möten av olika slag – gammalt, nytt, oförmodat och unikt. berättär bildningsdirektör Marianne Mäkelä"Det är fint att Khronos hus finns i Pöytyä.”

Khronos hus blir ett fredat område med såväl förfallande mänsklig kulturtradition som döende och återväxande natur. ”Pöytyä lämpar sig utmärkt som plats för Khronos hus”, konstaterar Riitta Numminen, tf. chef för Lönnströms museer. ”Kommunen respekterar naturen och dess mångfald.”

Lönnströms konstmuseum genomför årligen ett konstprojekt tillsammans med en konstnär eller konstnärsgrupp. I den första öppna projektutlysningen för 2015 stannade museet för konstnärsgruppen IC-98:s förslag Khronos hus. Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse reserverade totalt 100 000 euro för arbetsersättning och omkostnader för projektet som genomförs 2016–2017. Lönnströms konstmuseum som drivs av Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse avstod från sin fastighet 2015 och genomför samtidskonstprojekt i samarbete med bildkonstnärer.

Konstnärsgruppen IC-98 genomför ofta sina projekt som installationer eller publikationer som kombinerar forskning, teckning och animation. Gruppens verk har visats på utställningar, biennaler och evenemang runtom i Norden, övriga Europa, USA och Asien. IC-98 representerade Finland på Venedigbiennalen 2015 med sin installation Timmar, tider evigheter.


  • Facebook
  • Twitter