Lönnström-bolagens personal

År 1973 var Lönnström Oy den näst största industriella arbetsgivaren i Raumo. Under sextiotalet hade personalstyrkan vuxit från 700 till drygt 1 000 anställda. Anställningarna var långvariga och många hade börjat arbeta i bolaget på 1940-talet.

Personalen hade också mångsidig och livlig fritidsverksamhet som stärkte gemenskapskänslan. Bland fritidsaktiviteterna kan nämnas olika klubbar samt utflykter, resor och fester. Mest handlade det om idrott, och fabrikernas gemensamma idrottstävlingar var populära evenemang.

I bolagets verkstadsskolor skolades nya anställda till fabrikerna. Fabrikerna hade också en egen brandkår. Nya bostadsområden växte fram i fabriksområdets omgivning. Bolaget byggde också själv personalbostäder bland annat vid Syväraumankatu där man byggde fem tvåvåningshus och sju vita trähus, de så kallade Veckodagshusen.