Lönnström-bolagen som en del av Huhtamäkikoncernen

År 1973 beslöt Teresia Lönnström att avstå från företagen och sälja sin aktiemajoritet till Huhtamäkikoncernen. Hon fattade det svåra beslutet efter en lång tids övervägande. För henne var det viktigt att verksamheten i fabrikerna skulle fortsätta och de anställdas arbetsplatser bevaras. Efter försäljningen fortsatte Lönnström Oy som en del av Huhtamäki och var verksam inom tidigare branscher och med samma personal.

"Det här var inte ett lätt beslut för mig, för jag har ju varit med från första början i över fyra decennier i fabrikens händelserika verksamhet.Till mitt beslut bidrog förutom min höga ålder också det benbrott jag drabbades av för över ett år sedan och som fortfarande besvärar mig så att jag inte längre har tillräckliga krafter för att bära det ansvar som jag som bolagets styrelseordförande har och som jag alltid har känt för fabriken och dess anställda." Teresia Lönnströms meddelande till personalen 1973

Samtidigt gjorde Teresia Lönnström betydande donationer. I försäljningen ingick ett avtal om donationer till Finska Kulturfonden och fonden Liikesivistysrahasto. I bägge fonderna grundades en särskild Teresia och Rafael Lönnströms Fond. Finska Kulturfonden fick 6,5 miljoner och Liikesivistysrahasto 1,5 miljoner mark. Donationerna var de största i båda fondernas historia. Lönnströms fond inom Finska Kulturfonden stöder med stipendier utveckling av Finlands näringsliv och främjande av konsterna.

Lönnström Oy:s historia som en del av Huhtamäkikoncernen tog slut efter tio år. Huhtamäki beslöt att avstå från metallindustrin i början av 1980-talet. Konkurrenssituationen på den inhemska marknaden hade försvagat Lönnström Oy:s ekonomi.

Osy som tillverkade vattenledningsarmaturer såldes till Oras Oy i december 1982. Våren 1984 sålde Huhtamäki transportörfabriken till Lahtima Oy. Fabriken är fortfarande i drift under namnet BMH Technology Oy. Sedan 2007 har den ingått i Hollmingkoncernen.