Lönnström-bolagen från 1950- till 1980-talet

1950-talet

Efter kriget växte metallindustrin i Finland. Också för Lönnström-bolagen var femtiotalet ett tillväxtens decennium. Importen avreglerades och i synnerhet Oy Sytytin blev tvungen att konkurrera med tyska vattenkranstillverkare. Också en annan armaturtillverkare från Raumo trädde fram på marknaden: Oras Oy.

1960-talet

Den ekonomiska högkonjunkturen och bolagens gynnsamma ekonomiska utveckling fortsatte, men mot slutet av decenniet avtog tillväxten. Oy Sytytins vattenarmaturer blev Lönnström-bolagens viktigaste produktgrupp. På femtio- och sextiotalen tillverkade Sytytin också aluminiumkärl. År 1959 sammanslogs bolagen till Ammus-Sytytin Oy.

1970-talet

Mot 1970-talet hade Ammus-Sytytin utvecklats till ett betydande metallindustriföretag i Raumo. År 1972 bytte bolaget namn till Lönnström Oy. Följande år sålde Teresia Lönnström aktiemajoriteten i Lönnström-bolagen till Huhtamäkikoncernen. Under Huhtamäkitiden koncentrerade sig bolagens metallproduktsenhet på specialprodukter inom VVS medan verkstadsenheten koncentrerade sig på transportörsystem.

1980-talet

År 1980 spjälkades Lönnström Oy upp i två bolag. För produktionen av vattenledningsarmaturer svarade då Osy Oy och för transportör- och kedjeproduktionen Lönnström Oy. Osy Oy:s verksamhet koncentrerades och bolaget satsade kraftigt på att förnya produktionsprocessen. Lönnström Oy tillverkade framför allt utrustning för hantering av massgods, trä och spannmål.