Lönnström-bolagen på 1930—1940-talen

Kapten Rafael Lönnström grundade sitt första bolag, Oy Sytytin, 1929 och byggde sedan ut verksamheten på 1930-talet så han hade sex bolag.

Av dessa sex Lönnström-bolag tillverkade fyra - Oy Sytytin, Oy Ammus, Oy Partaterä och Rafu Lönnström Oy - metallprodukter. Sytytin tillverkade tid- och anslagsrör för artilleriet, Ammus tillverkade artilleriprojektiler. Puuvalmiste Oy tillverkade snickeriprodukter och Rauman Kiinteistö Oy skötte bolagens fastigheter och byggnadsverksamhet.

Under kriget levererade Sytytin och Ammus ammunition till försvarsmakten, och bolagens produktion var viktig för hela krigföringen.

Efter kriget kunde fabrikerna inte fortsätta att producera krigsmateriel. Under återuppbyggnadstiden växte efterfrågan på olika vattenledningsarmaturer, och Sytytin gick in för att tillverka sanitetsarmaturer. För Ammus hittade man inte omedelbart en ny produktionsinriktning. Tillverkningen av krigsskadeståndsprodukter höll dock fabriken sysselsatt ända till 1948. Under de därpå följande åren kom kedjor och industriella band- och kedjetransportörer att bli Ammus viktigaste produkter.