Lönnströmbolagens historia 1929—1984

Fabrikörsparet Teresia och Rafael Lönnström flyttade med sina bolag från Helsingfors till Raumo år 1942.

Rafael Lönnström var med om att grunda Oy Sytytin i Helsingfors år 1929 för att tillverka tidrör och slagtändare. Under 1930-talet utvidgade han verksamheten genom att grunda en helhet om totalt sex bolag. För Raumo var grundandet av fabriken Ammus i Brunnsparken betydelsefullt. Utöver bolagen som koncentrerade sig på att tillverka krigsutrustnin ingick också företag med civil produktion i koncernen.

Efter kriget blev företagens viktigaste produktgrupp vattenarmaturer, och Lönnströmbolaget utvecklades till ett betydande industribolag inom metallbranschen i Raumo. Efter koncernchefen Rafael Lönnströms död år 1943 övertog hustrun, fru Lönnström, ledningen över bolagen. Först på 1970-talet beslöt Teresia Lönnström att avstå från sina aktier, och bolaget köptes av Huhtamäki-yhtymä. I köpet ingick ett avtal om donationer om flera miljoner mark till Suomen Kulttuurirahasto (Finlands kulturfond) och Liikesivistysrahasto (Fonden för företagsekonomisk forskning). Ur dessa fonder delas fortfarande årligen ut stipendier för att stöda konst, kultur och näringsliv.

År 1982 köpte Oras Oy Lönnströmbolagens vattenarmaturproduktion och ett par år senare såldes band- och transportproduktionen till Lahtima Oy.