Specialprogram

Månadens första onsdag 4.12.

Museet är öppet kl. 16–19. Guidning på finska kl. 18:00. Fritt inträde. 

Teresia Lönnströms födelsedag 13.12.

Hemmuseet är öppet kl. 12–18. Lucia med följe besöker kl. 17, Minidina-kören, Raumo musikinstitut. Fritt inträde. Välkommen!

Trettondag kaffe 5.1 2020

Hemmuseum bjuder sina besökare kaffe och läsk på söndagen 5.1. Museum är öppet kl. 12-16.Museets entreavgift eller Museikort. Under 18 år fritt inträde. Välkommen!

Öppettider