Specialprogram

Månadens första onsdag 5.6. / 3.7. / 7.8.

Museet är öppet kl. 12–19. Guidning på finska kl. 18.

Öppettider