Hemmuseum

Teresia och Rafael Lönnströms hemmuseum presenterar fabrikörparets unika representationsvilla och konstsamling i Raumo. Museet ligger vid sundet Kappelinsalmi i en byggnad som blev färdig 1942. Hemmet öppnades som museum 1988.

Kapten Rafael Lönnström (1892—1943) grundade på 1920-talet ett industriföretag i Helsingfors som tillverkade krigsförnödenheter. Under kriget flyttade bolagsgruppen till Raumo, långt bort från fronten. Efter sin mans död ledde industrirådet Teresia Lönnström (1895—1986) företaget ända in på 1970-talet. Hennes systerdotter Else Bech (1911—1988) bodde hos makarna Lönnström från och med 1920-talet.

Teresia och Rafael Lönnström var vänner av kultur och konst. Under årens lopp hann de skaffa sig en ansenlig samling finsk och utländsk bildkonst, silver- och porslinsföremål, finskt konstglas och stilmöbler.

Största delen av konstsamlingen består av finskt måleri från 1800- och 1900-talet. Av samlingens konstnärer kan nämnas Elin Danielsson-Gambogi, Berndt Lindholm, Hjalmar Munsterhjelm, Victor Westerholm, Victoria Åberg, Ferdinand von Wright och Pekka Halonen. Paret Lönnström talade aldrig själva om att samla konst. Samlingen tillkom småningom beroende på vad de själva tyckte om, för att smycka deras representationshem.

Huvudman för både konst- och hemmuseet är Teresia och Rafael Lönnströms Stiftelse.

  • Facebook
  • Twitter