Flytande ö

Flytande ö är en 30 kvadratmeter stor skulptur som placeras i havet utanför Raumo. Som namnet antyder imiterar den till sin form en ö, men den flyter. Ön avviker från sina naturliga förbilder inte bara till sitt material utan också genom att den är en naturimitation skapad av människan.

Öar är fascinerande ekosystem omgivna av vatten. De är miniatyrvärldar som var och en har sina egna särdrag. En ö som reser sig ur havet är ett tema i många myter och historier, från Atlantis till Sirenernas ö och från öde ön i Flugornas herre till Vaianas ö i Polynesien. För att då inte tala om riktiga, historiska öar och vad som hänt där.

Öar är fantasieggande platser. Kanske delvis på grund av deras isolering, deras otillgänglighet och deras omväxlande flora och fauna och terrängformationer. Öar fascinerar mig med sin egenart, sin estetiska skönhet och sin fantasieggande mystik. Man kan aldrig veta vad en okänd ö döljer inom sig. Människan har bearbetat sin omgivning under årtusenden i allt snabbare tempo och till allt högre volym. Idag finns det inte en enda plats på jorden där människans direkta eller indirekta inflytande inte är synligt. Människor har byggt öliknande flytande konstruktioner åtminstone under flera århundradens tid. Ett känt exempel är Urufolkets flytande öar på Titicacasjön. Också naturliga flytande öar förekommer på olika håll i världen. De består av pimpsten eller växtlighet och kan flyta i åratal, rentav i årtionden.

Öarna hörde till klimatkatastrofens första oorganiska offer, och den stigande vattenytan har gjort de drunknande öarna till exponenter för klimatförändringen.

Flytande byggnader och konstruktioner är också en starkt expansiv industrigren. Tanken är att med deras hjälp hitta lösningar på många olika problem. Det är därför vi nu bör fråga oss hur och på vilka villkor en sådan möjlighet ska utnyttjas. Vem tillhör kusten och hur kunde den eventuellt se ut? Det är viktigt att frågan dryftas också ur andra än enbart människans perspektiv.

Östersjön är världens mest förorenade hav. Att bygga på vattnet kan vara en sporre till att förbättra havets tillstånd, men det kan också innebära oskälig belastning och förändringar i känsliga naturprocesser. Därför är det viktigt att undersöka och definiera de sätt på vilka det känsliga ekosystemet utnyttjas.

Flytande ö består av en betongponton vars yttre är format som en klippa. I mitten av ön finns jord, växter och sten. Det ekosystem och den helhet som småningom tar form definierar i sista hand växtlighetens och hela öns yttre. Dess fundament är en solid skulptur.

Raimo Saarinen

raimosaarinen.com

  • Facebook
  • Twitter