Flatlands framträdanden

Lönnströms konstmuseum och bildkonstnär Jani Ruscica (f. 1978) har samarbetat med projektet Flatlands sedan början av 2017. Nu är det dags för framförandena, hela projektets klimax! I början av juni kunde man för första gången uppleva framföranden i samband med Rigas första internationella samtidskonstbiennal RIBOCA1. I augusti 2018 står Finland i tur att få uppleva Flatlands.

Flatlands framträdande ingår i Raumo Festivo musikfestivals program och kan upplevas i Poselli 9.8.2018. En vecka senare, 16.8.2018, framförs Flatlands i Paavo-salen i Musikhuset i Helsingfors. Se video

Under Flatlands framträdanden spelas glasinstrumentet av saxofonisten Linda Fredriksson (f. 1985), bambuinstrumentet av klaviaturspelaren och cembalisten Matias Häkkinen (f. 1981) och ready made-instrumentet av elektronmusikern Sara Milazzo (f. 1983). Publiken har fritt inträde till evenemangen.
Läs mer om projektet

Programmet som Jani Ruscica har skapat tillsammans med musikerna är väldigt fritt. Det börjar med andningens rytm, en rytm som upprätthåller liv. I den finska folkmusiken går en av de otaliga versionerna av den flera hundra år gamla Folia-melodin under namnet Lampaan polska (Lammets polska). Där dundrar hela världen. Med de här orden avslutas Flatlands framförande.

Flatlands-verkets utgångspunkt är tre bilder från olika epoker och historiska referensramar på vilka det finns ett instrument. Utgående från bilderna har tre konstobjekt tillverkats – ett bambuinstrument, ett glasinstrument och ett ready made-instrument. De har alla en stark kulturell, politisk och materiell laddning. Hantverkare från olika områden har förverkligat instrumenten i samarbete med bildkonstnär Jani Ruscica.

FLATLANDS framträdanden
9.8 kl. 14 Poselli, Nortamonkatu 12, Raumo i samarbete med Raumo Festivo
16.8 kl. 18 Helsingfors Musikhus, Övningssalen Paavo, Mannerheimvägen 13 A, Helsingfors
Emeritusprofessor Altti Kuusamo leder in publiken i framförandet. Se video

Flatlands framträdande i Riga 2.6.2018

Tilläggsuppgifter: rigabiennial.com

  • Facebook
  • Twitter