Projektbudget


En kostnadskalkyl är en uppskattning av projektets utgifter. I avtalet mellan konstnären och Lönnströms konstmuseum kommer parterna överens om projektets slutliga kostnader och betalningspraxis.

Kostnadskalkylen ska vara så detaljerad som möjligt. Om du är osäker t.ex. på hur många timmar hjälparbetskraft det behövs, säg det rent ut. Lämna spelrum i kalkylen för överraskande utgifter.

Museet har gjort en minneslista som kan vara till hjälp. Den kanske passar bra för din egen kalkyl, eller också kanske den känns helt fel. I det senare fallet: strunta i det och gör en kalkyl som motsvarar just ditt projekt. Eftersom vi inte kan känna till formen för varje projekt är det svårt att skapa en universell mall. Det mest krävande kan vara till exempel att uppskatta kostnaderna för utomstående arbetskraft. I somliga projekt kan det vara den största kostnadsposten, i andra behövs knappt någon utomstående arbetskraft alls.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta museipersonalen och be om råd och diskutera frågor som du grubblar över.

Minneslista

Material och anskaffningar
Material
Förnödenheter
Konstruktioner
Apparater
Förpackningsmaterial
Dokumentation

Hyror
Lokalhyror
Apparathyror
Övriga hyror

Kontorsutgifter

Telefon
Post
Utskrifter

Köpta tjänster

Tryckning
Transporter
Drift och underhåll

Avgifter och ersättningar
Försäkring
Tillstånd och licenser

Konstnärens resekostnader

Resor
Övernattningar
Dagtraktamenten

Kostnader för utomstående arbetskraft

Löner
Lönebikostnader, 25 % av lönen
Semesterersättning, 9 % av lönen
Resor
Övernattningar
Dagtraktamenten

Övriga utgifter